C5I - כנס התקשוב המרכזי לשנת  2014

מבצע "צוק איתן" העצים את השיפור ביכולות המודיעיניות והמבצעיות של צה"ל. אלה גם אלה נשענות על תפיסת "צה"ל רשתי", שמבטאת את השינוי הטכנולוגי שצה"ל עובר בשנים האחרונות, תפיסה שהיא שדרוג של תוכנית "צה"ל ברשת", שהחלה עם הקמת אגף התקשוב בשנת 2003.

כנס C5I מבית קבוצת אנשים ומחשביםכנס התקשוב המרכזי לשנת 2014, הנערך בשיתוף אגף התקשוב של צה"ל, יעסוק בתרומת התקשוב למבצע "צוק איתן" ובמעבר הצפוי של צה"ל דרומה וכיצד הוא ימנף את השינויים הטכנולוגיים מרחיקי הלכת בתשתיות ובאמצעי התקשוב הצה"ליים בראייה בין-זרועית.

בואו לפגוש את קציני התקשוב בצה"ל ולבקר בתערוכת אמצעים להמחשת הקישוריות והשילוביות הבין-זרועית כפי שהתרחשה במבצע "צוק איתן".

הכנס ייערך ביום ג' 28 באוקטובר 2014, במרכז הכנסים אווניו שבקריית שדה התעופה.

Open Accessibilty Menu