פנל תעשיות אזרחיות: תרומתן של התעשיות האזרחיות והביטחוניות לתקשוב של צה"ל

אירוע C5I-2014, שני, 27 באוקטובר 2014, 15:05

בהנחיית תא"ל (מיל.) ארנון זו ארץ, יו"ר ועדת ההיגוי של הכנס, ובהשתתפות אורן ברט, תעשייה צבאית, נתן ברק, מנכ"ל MPREST ונציגים נוספים של התעשיות האזרחיות העובדות עם המערכת, יותם רגב, מנהל מגזר ביטחון, אורקל ישראל, מיכאל זינדרמן, נשיא, TSG ישראל, תא"ל (מיל') שלי גוטמן, מנהל GS&IS בישראל - לוקהיד מרטין, מרק טוך, CA ישראל, נציב אמן

תא"ל (מיל.) ארנון זו-ארץ

תא"ל (מיל.) ארנון זו-ארץ

חבר וועדת התוכן

הרצאות נוספות באירוע C5I-2014

Open Accessibilty Menu